SLÁVNOSŤ * NEHA

Original patterns created for a local fashion designer Nina Retzer.

The designs are freely inspired by the Slovak cult movies that we truly love:

Elo Havetta: SLÁVNOSŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE  (1969)

Martin Šulík : NEHA (1991),  VŠETKO ČO MÁM RÁD (1992)

Love Receivers

Love recievers.

Pattern designs for Buffet Clothing.