Fest ANČA

/2012

Animated spot for the 5th International Animation Festival FEST ANČA.

Music: Nasládle sušienky
Model artwork: Mimo architekti mimoarchitekti.sk

Fest Anča
5th International Animation Festival
28. 6. – 1. 7. 2012
Žilina
Slovakia
festanca.sk